Vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/9/2019 Lãnh đạo trường và Ban Chấp hành Công đoàn trường THPT Nguyễn Việt Dũng đã phối hợp  tổ chức thành công Hội nghị  công chức – viên chức - người lao động năm học 2019 -2020 với sự tham gia của 76 trong tổng số 78 công chức – viên chức - người lao động nhà trường cùng với sự có mặt của Đại diện Hội Cha Mẹ học sinh nhà trường.

Hội nghị đã nghe Bà Phạm Thị Mỹ Hương - Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CC-VC của đơn vị năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp, thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Ông Trần văn Linh -Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhà trường báo cáo thu - chi tài chính năm học 2018-2019 và nêu phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 -2020; tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019 – 2021. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Hiệu trường nhà trường thông qua dự thảo quy chế dân chủ, quy chế làm việc năm học 2019 - 2020.

 

Hội nghị đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến một cách dân chủ, công khai cho các văn bản báo cáo trong hội nghị. Đoàn Chủ tịch tiếp thu, giải trình, trả lời và lấy ý kiến kiến nghị của CB – CC – VC trong đơn vị.

    Cũng trong Hội nghị, Lãnh đạo trường  và Công đoàn đã tổ chức tổng kết hoạt động thi đua khen thưởng, hướng dẫn thi đua năm học mới; tổ chức đăng kí các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân.

 

Đến 17 giờ cùng ngày, Hội nghị đã thực hiện các nội dung thành công tốt đẹp . Hiệu trưởng động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động trong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

       

Thực hiện: Ban truyền thông