Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2019

SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT DŨNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Cái Răng, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2019

1. Quy định khi nhận bằng tốt nghiệp:

- Học sinh đã tốt nghiệp năm học 2018 -2029

- Thời gian nhận: từ ngày 04/5/2020 đến ngày 23/5/2020, trong khung giờ hành chính (sáng 07h30’ đến 10h30’, chiều từ 14h00’ đến 16h30’)

- Người phát bằng: Cô Xuân Trang

- Học sinh khi nhận bằng tốt nghiệp phải xuất trình CMND hoặc Căn cước và ký tên xác nhận.

2. Quy định khi nhận thay bằng tốt nghiệp:

- Trong trường hợp học sinh không thể nhận bằng tốt nghiệp, thì Cha hoặc Mẹ học sinh sẽ nhận thay.

- Người nhận thay cần phải xuất trình:

+ CMND hoặc căn cước cá nhân.

+ Hộ khẩu gia đình hoặc giấy khai sinh có tên học sinh và người nhận thay.

+ Ký tên xác nhận.

3. Các thông báo có liên quan:

- Những học sinh chưa nhận bằng tốt nghiệp năm học 2017 -2018 khẩn trương liên hệ với cô Xuân Trang để nhận bằng tốt nghiệp.

- Từ ngày 10/06 hàng năm, tất cả văn bằng học sinh chưa nhận nhà trường sẽ giao về Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ quản lý. Học sinh sẽ liên hệ phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ để nhận (thực hiện theo Công văn 290/ SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 30/01/2018 của Sở Giáo dục và Đạo tạo TP. Cần Thơ)

- Khi đến liên hệ nhận bằng tốt nghiệp THPT, người nhận bằng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.