Thực hiện Kế hoạch số 12 /KH-NVD v/v Tổ chức dạy và học trực tuyến, BGH nhà trường đã xây dựng THỜI KHÓA BIỂU DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN cho Giáo viên và học sinh toàn trường.