Thực hiện tinh thần công văn số 316/SGDĐT-GDTrH và Kế hoạch số 12/KH-NVD về việc tổ chức cho học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp. Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường cùng trao đổi kiến thức, ôn tập các môn học trực tuyến với nhiều công cụ dạy học khác nhau như Zoom, Zalo, Messenger, Facebook, Microsoft Teams, Form, Trường học kết nối... và đặc biệt thầy và trò có thể tương tác, trao đổi trực tiếp với nhau như đang trên lớp học. Tùy theo trình độ của của học sinh mà giáo viên sẽ soạn nội dung các bài tập phù hợp theo từng mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

          Dạy học trực tuyến có vai trò tích cực trong việc hướng dẫn học sinh tự học vì thầy và trò có thể tương tác trực tiếp bất cứ thời điểm và không gian nào với điều kiện được nối mạng internet.

Thống kê những công cụ dạy học mà thầy trò đã sử dụng trong việc dạy - học online

Không có mô tả ảnh.

Một số hình ảnh ghi nhận được trong quá trình dạy và học:

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 10 người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, văn bản

 

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.