Nhằm thực hiện Kế hoạch 140/KH-NVD ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc Tổ chức Kiểm tra giữa học kì I bằng hình thức trực tuyến. Ngày 06/11/2021 Toàn thể CB-GV của trường THPT Nguyễn Việt Dũng đã tiến hành họp thống nhất các quy định và thực hiện trong suốt quá trình kì kiểm tra diễn ra đối với Cán bộ coi kiểm tra và học sinh.

Nội dung cuộc họp xoay quanh các vấn đề về: bảo mật đề kiểm tra, cách khắc phục các sự cố diễn có thể xảy ra và một số thống nhất khác cho ki kì kiểm tra GHKI năm 2021-2022 diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo sự công bằng cho học sinh.

Với những nội dung trên Lãnh đạo nhà trường cũng đã quyết định chọn hệ sinh thái Office 365 A1 để thực hiện kì kiểm tra này theo Kế hoạch 140/KH-NVD ngày 28 tháng 10 năm 202.

Background thống nhất của toàn thể cán bộ coi kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ. 

Hinh ảnh quý thầy cô giáo nhà trường trong cuộc họp

Kết thúc cuộc họp toàn thể CB-GV nhà trường đã thống nhất cao với nội dung, hình thức và phương án tổ chức Kiểm tra giữa học kì I bằng hình thức trực tuyến.

Kế hoạch Tổ chức Kiểm tra giữa học kì I bằng hình thức trực tuyến tại đây.