Tổ Công nghệ - Tin học của Nhà trường với đội ngũ thầy cô giáo trẻ, khỏe, đầy nhiệt huyết và tâm huyết với nghề. Tổ thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh Ứng dụng CNTT trong dạy học và triển khai các chủ trương, định hướng của Ngành cho tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường.

Thành viên tổ gồm 05 thầy cô giáo (03 nam và 02 nữ) với trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% và có 02 thầy cô trên chuẩn với trình độ Thạc sĩ.