GIỚI THIỆU CHI BỘ                      

- Chi bộ trường THPT Nguyễn Việt Dũng được thành lập vào ngày 22 tháng 8 năm 2007 theo Quyết định số 946-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng. Đồng chí Trần Thị Lụa được chỉ định giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Ban đầu, chi bộ có chỉ 06 đảng viên.

- Đến ngày 01 tháng 7 năm 2008 chi bộ tổ chức Đại hội và được Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng quyết định chuẩn y kết quả bầu Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2008-2010 gồm 03 đồng chí: Trần Thị Lụa, Nguyễn Thanh Tùng và Vương Ngọc Hưng theo Quyết định số 1473-QĐ/QU ngày 28 tháng 7 năm 2008. Đồng chí Trần Thị Lụa giữ chức vụ Bí thư. Chi bộ có 14 đảng viên.

- Đến ngày 17 tháng 4 năm 2010 chi bộ tổ chức Đại hội và được Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng quyết định chuẩn y Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 05 đồng chí:Trần Thị Lụa, Nguyễn Thanh Tùng, Vương Ngọc Hưng, Trịnh Nguyễn Thi BằngLê Kim Hiếu theo Quyết định số 2684-QĐ/QU ngày 07 tháng 5 năm 2010. Đồng chí Trần Thị Lụa tiếp tục giữ chức vụ Bí thư. Chi bộ có 25 đảng viên.

- Tháng 01 năm 2013 đồng chí Trần Thị Lụa chuyển công tác về trường THPT Châu Văn Liêm. Tháng 3 năm 2013 đồng chí Trịnh Nguyễn Thi Bằng được Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư chi bộ trường THPT Nguyễn Việt Dũng, nhiệm kỳ 2010-2015. Chi bộ có 29 đảng viên.

- Đến ngày 11 tháng 5 năm 2015 chi bộ tổ chức Đại hội và được Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Cấp ủy Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí:Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Nguyễn Thanh Tùng, Huỳnh Kim Loan, Võ Thành Nhơn Nguyễn Việt Thắng theo Quyết định số 3723-QĐ/QU ngày 19 tháng 5 năm 2015. Đồng chí Trịnh Nguyễn Thi Bằng tiếp tục giữ chức vụ Bí thư. Chi bộ có 34 đảng viên.

- Tháng 01 năm 2017 đồng chí Trịnh Nguyễn Thi Bằng chuyển công tác về trường THPT Trần Đại Nghĩa. Tháng 3 năm 2017 đồng chí Lương Thạnh Siêu được Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư chi bộ trường THPT Nguyễn Việt Dũng, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tháng 5 năm 2018 đồng chí Lương Thạnh Siêu chuyển công tác về trường THPT An Khánh.

- Tháng 11 năm 2018 đồng chí Phạm Thị Mỹ Hương được Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư chi bộ trường THPT Nguyễn Việt Dũng, nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ có 33 đảng viên.

- Từ khi thành lập đến nay, hàng năm chi bộ trường THPT Nguyễn Việt Dũng luôn được Quận ủy Cái Răng đánh giá, xếp loại và công nhận là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ). Đặc biệt năm 2012 và năm 2013 chi bộ được công nhận tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.