BCH Công đoàn Trường THPT  Nguyễn Việt Dũng gồm 07 thành viên (03 nữ)

1. Huỳnh Kim Loan – Chủ tịch Công đoàn: phụ trách chung và phối hợp với chính quyền trong công tác thi đua với vai trò phó Ban thường trực Hội đồng thi đua của trường.

2. Võ Thành Nhơn – Phó Chủ tịch Công đoàn: phụ trách các hoạt động phong trào thể thao và công tác đối ngoại. Tổ trưởng Công đoàn Tổ TD-CN-QPAN và Tổ Văn phòng.

3. Trịnh Thị Hạnh Chi – Trưởng ban nữ công: phụ trách hoạt động của Ban Nữ Công, chăm lo đời sống CĐV nữ, thu – nộp các loại quỹ vận động. Tổ trưởng Công đoàn Tổ KHTN.

4. Trần Thanh Tùng – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra: phụ trách công tác kiểm tra CĐ. Tổ trưởng Công đoàn Tổ Ngoại ngữ.

5. Đoàn Văn Chi – Kế toán Công đoàn: phụ trách hồ sơ, chứng từ thu chi. Tổ trưởng Công đoàn Tổ Toán - Tin.

6. Dương Tú Phiến – Thủ quỹ Công đoàn: phụ trách sổ quản lí tiền mặt và hụi nữ công. Tổ trưởng Công đoàn Tổ Văn.

7. Nguyễn Hữu Quí - Ủy viên BCH: phụ trách các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ. Tổ trưởng Công đoàn Tổ KHXH.