Thầy Nguyễn Thanh Tùng - Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất.