Bà PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG

Năm sinh: 19/8/1971

Năm vào ngành: tháng 08 năm 1992

Chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Địa lý

Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng